Öppna Byars dag

10.06.2017 kl. 00.00 – 11.06.2017 kl. 00.01

Öppna Byar firar 100-åriga Finland 10.6.2017

Öppna Byar är en del av Finlands självständighets hundraårs-jubileums program år 2017. Jubileumsårets bärande tema Tillsammans sitter utmärkt i byaverksamheten.

Ett kanske lite storhetsvansinnigt mål, jubileumsåret till ära, är att fira öppna dörrar i 800 byar runt om i Finland. Från Hangö till Utsjoki - enormt! Det erbjuds en dukning av nutids finskhet, där en landsbygdslik och urban livsstil och å andra sidan, där en lokal anknytning och internationalitet lever sinsemellan i fred och i livlig växelverkan.

Den 10 juni är det varierande verksamhet i 800 byar på en 1 370 kilometers sträcka. Det kommer att finnas cirka 25 000 aktiva människor, som förverkligar evenemanget och byarna väntar sig cirka 160 000 besökare. En verklig besöksdag!

Alla angelägna, har en möjlighet att bekanta sig med byarnas liv, invånare, samhällen, näringar och lokalkulturer på alla de olika vis. Enligt preliminära budskap, är det att vänta sig bl.a. skattjakt, karnevaler, roliga sporttävlingar, Kattdagar och en humppabuss, som man kan färglägga eller lämna meddelanden på. I en del byar kan besökarna också bekanta sig med invånarnas hem.

Finskheten, dess rötter, traditioner och nutid syns intressant i byarna som tidsbundna skikt. Invånarnas gemenskap och individualitet sammanflätas på ett sätt, som bildar basen för boendets trivsel. Små samhällen är naturligtvis inte slutna, utan välkomnar de nya byborna, fritidsinvånarna och turisterna.

Öppna Byar skapar under Finland 100-års jubileum ett tidsbundet perspektiv, hur den finska landsbygden har förändrats under vår självständighet, från ett romantiskt agrar-Finland till nutidens landsbygd, där spektrumet av yrken och näringar har blivit mångsidigt och förändrat. Tillika har människornas individualitet bibehållits och till och med förstärkts – finskheten och dess unika talkotradition lever på ett nytt sätt för det gemensamma goda.

För byarnas mångsidiga evenemang och program ansvarar byarnas aktiva människor, föreningar, företag och aktörer. De regionala byaföreningarna och Leader-grupperna tillsammans med Byaverksamhet i Finland r.f. sköter om dagens arrangemang, information och marknadsföring.

På avoimetkylat.fi sidorna sammanställs i en karta, de deltagande byarna och evenemangen, likaså kontaktuppgifterna på områdets kontaktpersoner d.v.s. de regionala byaombudsmännen.

Arrangör
Uf Kamraterna rf
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382