Om föreningen

Uf Kamraterna r.f. är en aktiv ungdomsförening i Träskby (Kalkstrand), Hangelby och närliggande holmar. 

Föreningshuset heter Träskberga och ligger i Träskby. Föreningen är medlem i Nylands Svenska Ungdomsförbund. Bekanta dej med föreningen på dessa sidor:
 

Föreningens ordföranden 1951-2014


Gunnar Berlin
1951 - 1953


Leo Ståhl  
1954 - 1955


Helge Björkman
1956


Nils-Erik Wickström 
1957 - 1963, 1965 - 1976
 

Rolf Åberg
1964

Bengt Sandström
1977

Carita Tillander
1978 - 1999
 

Niklas Rönnberg
2000 - 2005


Tom Malmberg

2006 - 2014


Niklas Lindqvist

2015 -

 

 

   

Hedersordförande

Carita Tillander      2015

Hedersmedlemmar 

Tor Fredriksson                 f. 1916 d. 2014
Nils Fransman                   f. 1916 d. 2008

Nils-Erik Wickström   2011
Gösta Sandström       2011
Tom Wickholm          2018

 

 

Historien förpliktar oss att fortsätta ungdomsarbetet även på 2010-talet!

I Nyland inledde folkskolläraren Mats Wikman ungdomsföreningsarbetet med att grunda en ungdomsförening i Hangelby i Sibbo hösten 1889. Här avtäckte Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU) år 1969 en minnessten för att hedra minnet av dem som lagt grunden till ungdomsföreningsarbetet i Nyland.

Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo (VaHiSöS) grundades också i Hangelby år 1906 och Uf Kamraterna år 1951. Uf Kamraterna har till uppgift att utveckla och främja ungdomsarbetet inom föreningens verksamhetsområde, som omfattar Hangelby och Träsk byar och skärgårdsområdet utanför.
 

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382