Gemenskap i byn

Uf Kamraterna är föreningen mitt i byn. En stor del av den svenska befolkningen i Hangelby och Träsk byar är medlemmar i föreningen. Föreningen är öppen för alla bysbor, också över "språkgränsen".

Det är viktigt att föreningen syns och är närvarande, och ger en möjlighet för envar att delta i samhälleliga aktiviteter som gagnar alla. 

Det är inte bara fråga om talkon och lokala frivilligaktiviteter, utan även om idérikedom och initiativ. Då du har en idé eller ett önskemål gällande bysbornas bästa, ta kontakt med Uf Kamraterna.

 
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382