Utskotten

UFK:s utskott sysslar med verksamhet som gagnar alla sektioner och byagemenskapen.

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382