Byautskottet

Verkar för att utveckla föreningens kontakter med medlemmar, ungdomsförbunden och -föreningarna samt övriga föreningar, institutioner och intressenter.

 

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382