Träskbergas fastighetsutskott

Förvaltar och utvecklar fastighetens värde för föreningen och bysborna, handhar ett helhetsansvar för uthyrningsverksamheten, inventarier, husteknik, funktionalitet, underhåll, naturvärden och säkerhet.

Träskbergas Intendent:

Ian Nordman

Inventarier, köket:
Inventarier, övriga fastigheten:
Inventarier, scenteknik:
Inventarier, sport- och uteutrustning

Bettina Hägglund
Tom Wickholm
Ian Nordman
Sam Fransman

Uthyrningar och bokningar:

Ian Nordman (reserv Bettina Hägglund)

 

 


 

 

 

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382