En skannad version av grundkartan över Hangelby och Träskby från 1950, dvs. från den tiden då grundandet av Uf Kamraterna endast var i planeringsskedet! En mera exakt karta, samt motsvarande från senare årtionden kan laddas ner från Lantmäteriverkets "Gamla tryckta kartor"-sida.

NSU Frågesport eller Uf Kamraternas "hembygds-frågesport"

Kuriosa om Träsk och Hangelby du kanske borde veta? ... eller gillar du riktig tävlingsfrågesport? - delta i NSU:s uttagningstävling!

Visste du att...

...den första konditionsbanan i Träskby med skidspår vintertid byggdes 1976 genast norr om Kalkbruket? Spår av den finns fortfarande i naturen. Även Nevasrundan arrangerades årligen där ända tills den flyttades till Träskberga 1982. Nevasrundan firar alltså 40-års jubileum år 2016!

 

...i Kalkstrand bröts kalksten redan på 1500-talet? Kalkbrytning i stor omfattning inleddes i Träskby i och med befästningsarbetena på Sveaborg i medlet av 1700-talet. Då både bröts och brändes kalk för kronans räkning.[1]

 

...Edvin Laine filmade år 1968 strand-scenen ur Väinö Linnas “Här under polstjärnan” vid Nothusviken i Kalkstrand och i ett hemman Hangelby? I Hangelby filmades även scener ut "Okänd soldat" [1][14]

 


...Norrkullalandet år 1918 planerades för rekreationsbruk för brändöbor från Brändö Villastad? För invånarna skulle byggas en elektrifierad spårvägsförbindelse till Östersundom, där det skulle finnas en förbindelsebrygga. På Norrkullalandet finns tre villor planerade av arkitekt Lars Sonck: “Turisthotell å Norrkulla”, Villa Solhem, och Villa Lavinko, som ritades år 1908, och som flyttades år 1927 från Brändö. Alla tre villorna är nu skyddade.[1]

 

...ungdomsföreningsrörelsen i Nyland fick sin början i Hangelby hösten 1889? Det finns ett minnesmärke rest av Nylands Svenska Ungdomsförbund på platsen. Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo (VaHiSöS) grundades också i Hangelby år 1906 och Uf Kamraterna år 1951.[2]

 

...det i slutet av år 2008 bodde 244 personer i Hangelby och 622 i Träskby? [3]


 

...flere av konstakademiker och konstnärprofessor, fotograf Caj Bremers fotografier som år 2010 var utställda på Ateneum i Helsingfors är tagna kring Kaptensudden i Kalkstrand? [4]

 

...ryska plan under kriget fällde bomber under deras återfärd till hemlandet och att en sådan kom ner på Siverudden, Träskby? Bombkratern kan ännu tydligt beskådas.[5] Även vid Byträskvägen och på Sandholmens västra sida föll det bomber. 1943-46 låg pansarskeppet Väinämöinen mellan Sandholmen och Bergarholmen, där det vid den sk. "Väinämöinens berg" nu finns en minnesplakett.[12]

 

...Kalkstrandsvägen byggdes först år 1938, huvudsakligen utan att man använde vägmaskiner? Innan det kom man sig till Kalkbruket främst från havet eller genom "Mosan". Kalkstrandsvägen var en byaväg, som ledde till Hangelby-Box samfällda strand längs nuvarande Merilävägen.[1] [5]

 

...Bytäsket är ett Natura2000 -område? Där lever sällsynta bestånd av Citronfläckad kärrtrollslända (Leucorrhinia pectoralis) och en rar art av dykarbagge, Paljettdykare (Graphoderus cinereus)? Trots det är svirvel- och spinnfiske tillåtet i träsket (med fiskekort). [6]

 

...ännu år 1745 fanns i Träsk endast tre hemman, Ollas, Mattas samt Thomasas/Tomosas (nämnd första gången i slutet på 1500-talet, även känd som Träskby Folkskola från 1923, Marthastugan på 1960-70 —talet, och Träskberga sedan 1982). Först efter 1910 utbredde sig bosättningen kring hela träsket.[7] I Hangelby fanns det vid samma tid (1745) redan nio hemman. [8]

 

...föreningen hade en 20 meter hög hoppbacke vid Kassiviksvägen genast bakom nuvarande Kalkstrands krogen? Man kunde hoppa 25-30 meter från backen! Fundamenten finns kvar i naturen.

 

...på Sandholmen finns en ca 200m lång vägstump som kallas Fantasivägen? En lokal ungdomsgrupp med många medlemmar i UFK kallar sig Fantasivägen efter denna väg. Fantasivägen arrangerar bl.a. "Fantasy Road Film Festival" i Kalkstrand. [9]

 

...Hangelbyträskets vattennivå ligger 21.9 meter över havet? En av byarnas högsta platser ligger på Lännenpuoliberget, ca 270 meter norr om flyttblocket som spånbanan vid Träskberga rundar vid dess högsta punkt.[10] På den platsen (kallat Storberget, eller Tornberget) stod det under kriget ett luftbevakningstorn.  [13]

 

...föreningen köpte fastigheten Träskbyskola, på 1.44 hektar, av Sibbo Kommun år 1982 för 43 000 finska mark. 43 000 mark år 1982 motsvarar i värde 16 888 € i dagens pengar (2012).[11]

 

...det finns sex stycken s.k. Geocache-gömmor i våra byar; en vid Hangelby träsk (Apodemus Flavicollis - Metsähiiri), en vid Storängsberget (Tutiseeko puntti? 2: Storängsberget), en på Lännenpuoliberget (Lännenpuoliberget), och en på Braskalberget (Kallion nielaisema), samt två i Kalkstrand (Kalkkilaivan kapteeni och Kalkkirannan kiipeily CBC Chalk Beach Climb). Gömmorna hittas med GPS. Du kan hitta mera information och ledtrådarna till gömmorna på sajten geocaching.com, som också delvis är översatt till svenska.***

Samla ihop ditt knattelag, juniorlag eller deltag i Allmän klass. Ställ upp för UFK och anmäl ditt lag till ufkamraterna@gmail.com.

LÄS MERA PÅ  NSU:s SIDA

Upp till kamp för förening och ära!

UFK kan delta med ett eller flere tre-personers lag i 
JuniorklassenKnatteklassen och i Allmän klass.
Bekanta dej med
reglerna och klasserna!

Samla ihop ditt UFK-lag nu!
 

 


Källor
[1] Sammandrag av kulturhistoriska värden inom delgeneralplaneområdet för skärgården och kusten i Sibbo. Rapport 2.3.2008. Tmi Lauri Putkonen.
[2] Ulla-Maj Wideroos, Festtal vid Finlands Svenska Ungdomsförbunds 100 års jubileum 11.11.2006.
[3] Befolkningen i Sibbo enligt språk per delområde 31.12.2008. Statistikcentralen.
[4] Det är ögonblicket som räknas - intervju med Caj Bremer, Henric Öhman, Svenska Kulturfonden 10.05.2012.
[5] VÄGLAGET NOTHUSVIKEN-SILVERLANDSVÄGEN 1954 - 2004 50-ÅRS PUBLIKATION, Raine Moliis, Kari Astikainen.
[6] Suomen Natura 2000 kohteet, Natura-tietolomake FI0100098, 2002, Uudenmaan ympäristökeskus. Forststyrelsens jakt- och fiskeställen och utflyktsmål, Utflyktskarta.fi.
[7] Boken om Sibbo I, V.E.V. Wessman, 1925.
[8] Sibbo Sockens Historia fram till 1868, Band I, Christer Kuvaja, Arja Rantanen, 1994
[9] Uf Kamraterna, www.ufkamraterna.fi/fantasivagen, Tom Wickholm.
[10] Lantmäteriverkets kartplats, http://kansalaisen.karttapaikka.fi.
[11] Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi 2008, Rahanarvonkerroin 1860 - 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.9.2012]. http://www.stat.fi/til/khi/2008/khi_2008_2009-01-16_tau_001.html.
[12] http://sv.wikipedia.org/wiki/Vainamoinen_(pansarskepp), Tom Wickholm, Sigge Byman
[13] Ortnamn i Sibbo, Nevas och Träsk, Odin Sjöholm, Sibbo 2003


Sammanställd av Ian Nordman, 2012-2015.

Kompletteras efter hand. Har du en rolig eller intressant trivia?
Skicka den till ian (a) nordman . info!

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382