Verksamhetsområde

Hangelby och Hangelby träsk sett norrifrån från Söderkulla. Foto: Ian Nordman

Från stadgarna: "...inom föreningens verksamhetsområde, som omfattar Hangelby och Träsk byar jämte närliggande skärgårdsområde".

Träsk med Kalkbruket, Majholmen och Sandholmen i förgrunden. Foto: Ian Nordman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se Träskberga på grundkartan (öppnar Medborgarens Kartplats, har även flygbilder).

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382