2000-talet

2000 Niklas Rönnberg valdes till ny föreningsordförande efter Carita Tillander som varit Ordförande i 21 år.

2001 föreningen firade 50-årsjubileum den 6 oktober med dagsfest och kvällsfest. Nils-Erik Wickström (mångårig ordförande), Gösta Sandström (mångårig kassör), Nils Fransman
(aktivist särskilt inom skidning) och Carita Tillander (mångårig ordförande) premierades med gåvocheck.

2003 lokalens ytterväggar målades med hjälp av liftanordningar.

2004 ny snöscooter anskaffades.

2005 sommarutfärden gjordes med skutan Alexandra från Vålax. Föreningen beslöt att inte mera delta i Sibbo ungdomsförbundsdansafton på Söderkulla gård. Istället ställer föreningen upp med buffet på Söderkullamarknaden. Inbrott gjordes i lokalen och lidret. Gärningsmannen blev fast. Försäkringen ersatte skadorna. På grund av dålig avkastning och svårigheter att få talko-arbetare upphörde pappersinsamlingen. Dessutom uppställdes kommunala molucker vid förbindelsebryggan.

2006 Tom Malmberg valdes till ny föreningsordförande efter Niklas Rönnberg. Som ny verksamhet startades en klubb för radiostyrda bilar. Ny köksinredning installerades. Nytt arrendekontrakt angående motionsbanan uppgjordes med Torleif Fredriksson.

2007 föreningen mottog begagnade skateramper från Grankulla stad. Asfaltering av sandplanen planerades för att underlätta isplansunderhållet.

2008 Arbetet med föreningens hemsidor påbörjades, för att publiceras i början på 2009.

2009 Se skild sida om året 2009.
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382