1970-talet

1971 började bygget av sportstugan.1973 granskades och godkändes sportstugan som samlingslokal.

9.5.1976 motionsloppet NevasRundan löptes för första gången med start från Sibbo Kalkbruk.

1976 efter 20 år som ordförande sade Nils-Erik Wickström upp sig och 1977 valdes Bengt Sandström till Ordförande.

1978 valdes Carita Tillander till ny Ordförande.

1978 kontaktades Sibbo Kalkbruk om lov till en konditionsbana.

 

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382