1950-talet

Den 25.2 1951 grundades Ungdomsföreningen Kamraterna under ett möte som hölls på Hangelby folkskola. Föreningens verksamhetsområde skulle vara Hangelby, Träskby och närliggande holmar. Föreningen skulle befrämja ungdoms-, idrotts- och kultuverksamheten i bygden. Folkskolläraren Gunnar Berlin blev föreningens första Ordförande.

1952 beslöts bygga Bergåsa danslaven i Hangelby. Verksamheten de första åren kretsade kring danslaven.

1954 blev Leo Ståhl ordförande.

Danslaven förstorades och fick tak 1955.


1956 blev Hege Björkman Ordförande.

Planerade en ca 20m hoppbacke under Nils Fransmans ledning. Kostnadsförslaget löd på 250.000 mk. Sibbo kommun gav 115.00 mk.
Hoppbacken 1958
Hoppbacken invigdes 17.3.1957.

1957 köptes tomten som Bergåsa danslave stod på.

1957 Nils-Erik Wickström valdes till ordförande. Han skulle vara Ordförande i totalt 20 år.


www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382