1960-talet

Vid årsmötet 14.2 1960 närvarade Ordförande och 78 medlemmar.

1964 valdes Rolf Åberg till Ordförande.

1965 återvaldes Nils-Erik Wickström till Ordförande.

Mellan åren 1957-1961 ordnades många danser på Bergåsa danslave.

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382