1980-talet

1981 övertogs Martastugan av föreningen och ett mångårigt talkoarbete började (klicka för större bild).

 

Träskberga så som det var då Kamraterna tog över byggnaden.
 

(klicka på bilden för att få upp hela texten)


1983 hölls första julfesten på Träskberga för små och stora.

1984 var byggnadslovet klart för tambur och sanitära utrymmen.

1985 Ladda ner årsberättelsen!

1986 såldes Bergåsa danslave.

Efter 5 års arbete är Träskberga i skick men en scen är aktuell.

1987 Ladda ner årsberättelsen!

1988 blir 1,5 km spånbanan runt Träskberga klar.

1989 Byggnadslovet till scenen blir beviljat. Stocksågningstalko hölls och bygget kunde börja.

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382