1990-talet

1990 Carita Tillander återvaldes till föreningsordförande. Gumbostrand-Vesterskogen hf:s gamla snöscooter köptes för uppkörning av skidspår. Disco hölls på ungdomsgården i Nickby med 208 betalande. Lider för bl.a snöscooter byggdes med hjälp av sysselsättningsarbetare via arbetskraftsbyurån. UFK bordsstandard utarbetades (se bilden).

1991 renoveringen på lokalens nya del slutfördes. Tom Wickholm valdes till årets bästa idrottsman. Föreningens idrottsmästerskap hölls i form av 6-kamp på Söderkulla idrottsplan. 28 med-
lemmar deltog. 4 st. serieskidningar ordnades vi Träskberga.

1992 föreningsmedlemmar deltog som funktionärer i Finlands svenska folkstämma som hölls i Spjutsund. Lokalens ytterväggar målades. Sommarfest ordnades på Träskberga. Spelmanslaget och folkdansare uppträdde. 60 medlemmar besökte Nyländsk afton där Lasse Berghagen uppträdde. 24 personer deltog i resa till Gotland. Fastighetsskatt infördes på föreningslokaler. Sibbo kommun ersätter skatten mot anhållan.

1993-94 föreningens sedvanliga verksamheter Nevasrundan, hjärtlunk, korvförsäljning på marknaderna, pappersinsmling verkställdes. Isplan och skidspår hölls i skick. Ungdomsorkester övade i Sportstugan. Danskurser ordnades i lokalen. Hobbyklubb hölls på onsdagar.

1995 föreningens A-lag vann sibbomästerskapet i wolleyboll.

1996 Nils Fransman utsågs till hedersmedlem och tilldelades föreningens standard på sin 80-årsdag.

1997 sommarutfärd ordnades till Martinhovi i Saarijärvi.

1999 på grund av vattenbrist gjordes ny brunn.

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382