Rainer Eklund avgick efter årsmötet 2009 som mångårig sekreterare och
tackas här av ordförande och viceordförande. Rainer fortsätter som ordinarie styrelsemedlem.
Foto: Ian Nordman.

Verksamhetsplan 2009

Planering av tilläggsbyggnad och klubbrum.

Föreningens styrelse har planerat en tilläggsbyggnad med bastu samt inredning av den kalla vinden till klubbutrymme. Tanken med tilläggsbygget är att göra Träskberga-lokalen mer attraktiv och att öka användningsmöjligheterna vilket också inverkar på möjligheterna att marknadsföra lokalen för uthyrning. Ett eget klubbrum på övre våningen gör det lättare att ha ungdomsverksamhet. I salen måste spel, musikutrustning, biljardbord mm. städas undan för varje gång. Uthyrningen är redan nu den största inkomstkällan och kommer att vara det också i framtiden.

Preliminära ritningar har gjorts upp av P.Sundberg. Finansiering söks via Leader-projektet som marknadsförs av landsbygdens utvecklingsförening SILMU. Föreningens sekreterare har deltagit i två informationsmöten om Leader-finansieringen. Den egna insatsen skall bestå av egna medel och talkoarbete som värderas till 10€/timme/person, traktortimmar = 20€/timme. Projektet skall genom föras inom 3 år. Understödet utbetalas mot redovisning 2 ggr/år.

Årsmötet beslöt att Uf Kamraterna startar föreningslokalen Träskbergas tillbygge bestående av bastu och klubbutrymme med priorisering av bastun. Byggstart i september. Ritningarna granskas ännu på föreningens månadsmöte. Därefter ges Mikael Åhl i uppgift lämna in bygglovshandlingar.

Möten

Månadsmöte sista söndagen i månaden kl.18.30, vårens sista mötet i maj. Årsmötet hålls i början av mars. Inget möte i januari. Höstens första möte i september. Inga möten under sommarmånaderna.

Skidning

Skidspåret hålls igång, prestationerna antecknas. Sam Fransman och Kaj Höglund ordnar serieskidningar, rapport till Sibbo kommun inlämnas efter säsongen.

Motion

Nevasrundan 3.5, hjärtlunk i oktober. Spånbanan hålls i skick under sommaren. Hjärtlunksdagen skall kollas med Salpar skola för att inte infalla samtidigt. Isplanen hålls igång under den kalla årstiden.

Marknader

Föreningen deltar med korvförsäljning på Nickbymarknaden

Underhåll av lokal och området

Skateramperna tas fram till sommaren.

Tilläggsbygge

Tilläggsbygget startar på hösten (se ovan).

Anskaffningar

-

Hemsida

Föreningen hemsida är under arbete. Strävan att bli färdig under våren. Hemsidans address är www.ufkamraterna.fi.

Volleyboll

Laget deltar i Sibbo serien med herr- och mixed-lag, beachvolley-turnering ordnas på Norrkullaholmen, träning i Box skola på torsdagar.

Hobbyverksamhet

RC-bilar på måndagar. Under sommarmånaderna kan den asfalterade planen användas av RC-klubben.

Damgymnastik på torsdagar.

Ett ungdomsband kommer att öva sporadiskt.

Fester

Julfest 10.1, Påskfest ordnas 11.4 och höstfest 17.10.

Resor, utfärder

Teaterresor till Fallåker och Lurens, Liljendalrevyn.

Sommarutfärd möjligtvis till Ingå.

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382