Årsmötet 2012


Bilagor

  1. Verksamhetsplan för 2012
  2. Verksamhetsberättelse för 2011
  3. Resultaträkning och Balansbok
  4. Specifikationer till balansboken
  5. Signaturer

Extra årsmöte 2012

 

 

 

Månadsmöten 2012

 

 

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382