Årsberättelse 2008

Uf Kamraternas årsberättelse för det 57:de verksamhetsåret:
Styrelsens sammansättning:

Ordförande: Tom Malmberg
Viceordförande: Carita Tillander
Kassör: Gunhild Melander
Sekreterare: Rainer Eklund
Medlemmar:
Ian Nordman
Tom Wickholm
Kaj Höglund
Sam Fransman
Tina Blomqvist

Suppleanter: Tea Liman, Bo Sundberg, Thea Suomi
Revisorer: Kerstin Martin, Hans Fagerström

Möten 2008:

5 månadsmöten ett årsmöte och ett styrelsemöte har hållits

Sektionsledare /funktionärer:

Volleyboll: Bo Sundberg
Motion: Sam Fransman, Kaj Höglund
Isplan: Jan Hindsberg, Ilkka Honkala
Skidspår: Sam Fransman, Kaj Höglund
Fester och teater: Carita Tillander
Ungdomssektion: Tom Malmberg
Gårdskarl: Jan Hindsberg, Stefan Karlsson
Plogning: P-H Lindqvist
Lokaluthyrning: Tea Liman (Carita Tillander)
It-ansvarig: Ian Nordman

Avgifter 2008:

Medlemsavgift:

15 € familj,
8 € person.

Hyra för Träskberga:

220 € för icke medlemmar, kommersiellt bruk och privata avgiftsbelagda tillställningar
Långvariga medlemmar (minst 2 år) betalar 100 €.

Serveringsrum + kök 35 €,
Sopor 10 € säck,
Hyra för glas 0,2 €/ st, söndrat glas 2 €.
Barnfest 15 €
Lokala vägmöten är avgiftsfria
För ostädat golv debiteras 50€ extra.

Hyran skall betalas i förskott. Arrangör av fester och tillställningar skall också utse ordningsmän. Uf Kamraterna kan anmäla tillställningar till myndighet. Okänd person som hyr lokalen skall uppvisa identitet. Ansvarsperson, som fyllt 20 år skall utses för varje uthyrning. Den som hyr lokalen skall också städa gårdsplanen.

Grilluthyrning 15 €

Hyran för Sportstugan höjdes till 105 €/mån.

Uppvaktningar :

Donation:

Underhåll av lokalen/ anskaffningar:

2 st. värmepumpar har installerats, konditionssalsutrustning har kompletterats med roddmaskin

Skidning och motion:

På motionsstigen har antecknats ___varv. Nevasrundan i maj hade ____ deltagare.

Hjärtlunken i november hade 40 deltagare.

Kaj Höglund och Sam Fransman har deltagit i tre Sibbo- ringens möten. Ca. 20 personer från Uf Kamraterna har deltagit i Sibbo ringens motionslöpningar.

Damgymnastik på torsdagar

Isplanen: Isplanen var användbar 2 månader. Isplanens användning begränsade av varmt väder.
Isplanen har gjorts större. Planen är ca.18x40 m. Isplansunderlaget asfalterades i juli. Sparbanksstiftelsen hade beviljat 700 € och Sibbo kommun 1.500 €. Kostnaderna blev ca.7.000 €

Volleyboll: laget har deltagit i Sibbo serien, träningar på Box-skola, se egen verksamhetsberättelse (bilaga). Träningsturer 37.

Hobbyverksamhet: Klubb för radiostyrda bilar träffas på måndag kvällar. Föräldrarna övervakar. I medeltal 15 ungdomar per kväll har varit närvarande.

Fri samvaro för ungdomar har hållits på fredagar.

4-h föreningen träffas varannan måndag.

Fester:

Julfesten hölls den 12.1. Vanda teater uppträdde med skådespelet "en fästmö till låns"
Höstfest med egen musik hölls 18.10

Marknader / talko:

Föreningen deltog i Nickbymarknaden med korvförsäljning.
Till motionsbanans röjning åtgick 10 manstimmar. Skaterampernas uppställning 27 manstimmar

Resor:

Teaterresor ordnades till Lurens 14 juli
Sommarutfärd ordnades inte

Lokalens användning:

Träskberga har använts regelbundet av 4-H varannan måndag. Ungdomsklubb har samlats sporadiskt på fredagar. RC- klubbsamlas på måndagar. Hem och Skolas eftis använder lokalen sporadiskt. Damgymnastik på torsdagar. Uthyrningen sköts av Tea Liman. Lokalen har varit uthyrd 24 gånger samt avgiftsfritt 4 gånger.

4-h klubben använder lokalen avgiftsfritt.
Salpar skola använder toaletten när de har idrottsdag.

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382