Uf Kamraterna rf

Verksamhetsplan för det 64 verksamhetsåret 2015

Föreningen skall sträva till att ordna meningsfull och i stadgarna nämnd verksamhet för sin medlemskår på föreningshuset Träskberga eller på närliggande platser.

Den ordinarie verksamheten:

Den ordinarie verksamheten är indelad i tre sektioner, "Idrott och motion", "Fritid och ungdom" och "Evenemang och tillställningar":

Idrott och motion:

Nevasrundan – Nevaksen juoksu / Sibboringen – Sipoonrinki

 • Uf Kamraternas 39. Nevasrundan ordnas 3.5.2015.
 • Resultaten uppdateras på ufkamraterna.fi och sipoonrinki.fi
 • Finansiering söks från sponsorer och Sibbo kommun.

Hjärtlunken

 • Hjärtlunken ordnas 20.9.2015

UFK Kalkstrands MiniTriathlon

 • Föreningen utreder förutsättningarna för att ordna UFK 5. Kalkstrands MiniTriathlon 2015 i juli-augusti som triathlon eller duathlon.
 • För 2015 evenemanget skall HELA Lövhyddans område bokas (i februari).
 • Finansiering söks från sponsorer och Sibbo kommun.

Volleybollträningar, Sibboserien i volleyboll, beachvolleymästerskap

 • Volleybollträningar ordnas i Boxby skola på måndagar och torsdagar.
 • Sibboserien ordans under vinterhalvåret 2014-2015 och 2015-2016 av UFK och If S-V. Resultaten uppdateras på Uf Kamraternas hemsidor.
 • Beachvolleymästerskap ordnas 1.8.2015 på Norrkullalandet
 • En skild sektionsavgift uppbärs av träningsdeltagarna. Finansiering söks också från Sibbo kommun.

Serieskidning, serieskidningsmästerskap (traditionell stil och fristil).

 • Serieskidning ordnas på vinterveckosluten då snösituationen så tillåter. Resultaten uppdateras på hemsidorna.
 • Prisutdelningsfest ordnas på Träskberga.
 • Finansiering söks från Sibbo kommun.

Friidrottsträningar, friidrottsmästerskap

 • Friidrottsträningar ordnas på Söderkulla centralidrottsplan i augusti och september, och avslutas med ett friidrottsmästerskap. Resultaten uppdateras på hemsidorna.
 • Prisutdelningsfest ordnas på Träskberga.
 • Finansiering söks från Sibbo kommun.

Stövelkastning

 • Ordnas i samband med sommarfesten ifall sådan ordnas, eller skilt för sig.

Bordtennis

 • Bordet underhålls och inventarier anskaffas vartefter de slits.
 • Bordtennisträningar hålls i samband med ungdomskvällarna.
 • Finansiering söks från Sibbo kommun.

Konditionssalen

 • Apparaturen underhålls, nyanskaffningar endast vid behov och enligt skild finansiering.

Motionsspåret

 • Motionsspåret underhålls.
 • Ifall föreningen kan anskaffa en ny åkbar gräsklippare så förbättras underhållet även under högsommar, då motionsspåret har en benägenhet att växa igen.
 • Finansiering för gräsklipparen har ansökts 2014 (beslut 2015).

Belysta skidspåret

 • Skidspåret underhålls och hålls belyst under den snörika tiden.
 • Finansiering för en ny snöskooter har ansökts 2014. I annat fall underhålls den nuvarande snöskootern.

Föreningen strävar till att iståndsätta området mellan Sportstugan och asfaltsplanen till gräsplan lämpat för bollspel under hösten 2014 – våren 2015.

Fritid och ungdom:

Teaterklubben

 • Teaterklubben fortsätter med verksamheten såtillvida det finns tillgång till klubbledare och lönefinansiering.
 • Finansiering söks från Svenska Kulturfonden och Sibbo kommun. Finansiering från Konstsamfundet har ansökts 2014 (för 2015).

Teaterutfärder

 • Föreningen strävar till att ordna de traditionella teaterutfärderna till Fallåker och Lurens även 2015.
 • Bidrag söks i efterskott från Sibbo kommun.

Filmkvällar

 • Föreningen strävar till att ordna filmkvällar på svenska 1-2 ggr per månad, för olika åldrar (T, F-7, F-12).
 • Filmlicensen – allmänlicensen är i kraft till 30.9.2015.
 • Styrelsen skall utvärdera innan utgången av november 2014 ifall finansiering för fortsättning 2015-2016 skall sökas från Svenska Kulturfonden.

Ungdomskvällar

 • Föreningen strävar till att hålla Träskberga öppet för ungdomskvällar två gånger i månaden i januari-april och september-december.
 • Biljard, corona och bordtennis som främsta aktiviteter.

Zumba

 • Träskberga hålls tillgängligt för en Zumba-instruktör 1ggr/vecka vår- och hösttermin.
 • Deltagarna bör vara medlemmar i Uf Kamraterna.

Pilates

 • Träskberga hålls tillgängligt för en Pilates-instruktör 1ggr/vecka vår- och hösttermin.
 • Deltagarna bör vara medlemmar i Uf Kamraterna.

Skateparken

 • Skateparken sätts undan för förvaring hösten 2014 och tas fram till sommaren 2015 endast i det fall skateramperna renoverats. Alla ramper bör renoveras, dvs Quarter-Pipe high, Fun-ramp, Combination, Quarter-pipe, Doppel Quarter- Pipe, Olly Box, och Bank –ramperna.

Skridskoplanen

 • Skridskoplanen underhålls under kalla perioden.
 • Sibbo kommun gör kvalitetsstickprov tre ggr under vintern.
 • Finansiering för underhållet söks från Sibbo kommun.

Evenemang och tillställningar:

Julfest och barnjulfest

 • Uf Kamratenras huvudfest (julfest) ordnas lö 10.1.2015 med Qvickrooth Orkestern
 • Barnjulfest ordnas 29.11 eller 6.12.2015

Vinterjippo och –party

 • Vinterjippo och temaparty (2015: Texas Party Style med Nightriders) ordnas lö 21.3.2015.

Sommarfest

 • Föreningen strävar till att ordna en sommarfest år 2015.

Dans

 • Föreningen strävar till att ordna en augustidans år 2015.

Nyårsaftonsknytkalas

 • Träskberga är tillgängligt för familjeknytkalas i föreningens regi ifall det finns ansvarspersoner.

Övriga tillställningar kan ordnas efter medlemmars initiativ och intresse.

Utskottsverksamheten:

Utskottsverksamheten är indelad i två utskott:

Fastighetsutskottet

 • Sajten www.träskberga.fi tas i bruk under 2015.
 • Uthyrningen av Träskberga utvecklas under året för att öka på avkastningen till den ordinarie verksamheten.
 • Fastigheten underhålls och renoveras moderat under 2015.
 • Terassen färdigställs i takt med finansiell situation och bidrag.
 • Väggytorna i serveringsrummet och vindfångena piffas upp.
 • Gårdsplanen utvecklas i takt med de finansiella möjligheterna
 • Finansiering för fastighetsskatten söks från Sibbo kommun.
 • Finansiering för övriga investeringar söks från Krogellska stiftelsen eller motsvarande fonder/stiftelser (2014-2015).
 • Under 2015 förbereder föreningen för ett beslut om ett nytt Silmu/Leader –renoveringsprojekt.

Byautskottet

 • Föreningen utvecklar samarbetet med övriga föreningar och Salpar skola.
 • Föreningen marknadsför och deltar i Sibbo Ungdomsförbunds, Nylands Ungdomsförbunds och Finlands Svenska Ungdomsförbunds verksamhet och tillställningar enligt mån och möjlighet, t.ex.:
  • Sommar-Sibbo publikationen
  • Sommardansen
  • Marknaderna
  • Frågesporten
  • Nyländsk Afton
  • MGP2015
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382