Verksamhetsplan 2010

Möten:

6 månadsmöten , 1 styrelsemöte och 1 årsmöte

Skidning:

Som tidigare och beroende på snöläget.

Motion:

Som tidigare, gymnastik på torsdagar. Friidrott kommer som ny verksamhet under sensommaren.

Tillställningar:

Olika program ordnas för föreningens medlemmar och byns invånare. I planerna finns t.ex skatetävlingar, vinterjippon, forneldarnas natt, barnfester.

Underhåll av lokal och området:

Talko i maj med röjning och skateramper som skall ställas på plats. Tamburen på Träskberga skall målas, eventuellt talko med mat. Skall marknadsföras ordentligt.

Tilläggsbygge:

Skall bestämmas på nästa styrelsemöte om projektet skall skjutas upp med ett år. Tamburens renovering viktigare och byggandet av skåp och inva-toalett. Rainer undersöker och kontaktar Mikael Åhl för eventuella ändringar i ritningarna.

Anskaffningar:

Material som behövs för höstens renovering och eventuella tillbygge.

Hemsida:

www.ufkamraterna.fi hålls aktuell (har besökts av totalt 1800 besökare under andra halvan av 2009).

Volleyboll:

Bo Sundberg slutar och Mattias Wickholm tar över hans uppgifter.
Uf Kamraterna har ett herr lag och ett mixed

Hobbyverksamhet:

RC-klubben på måndagar, ungdomskvällen på onsdagar och konditionsgymnastik på torsdag. Konditionssalen finns tillgänglig för alla medlemmar varje dag.

Fester:

Barnjulfest 6.1 och eventuellt på hösten.
Uf Kamraternas julfest 9.1
Påskfest 3.4
Höstfest i oktober med syfte att samla in pengar för renoveringen och tillbygget.

Resor, utfärder:

Teaterresa till Fallåker 27.3 (Musikalen Cabaret)
Lurens teater på sommaren.

Fantasivägen:

Ny sektion som skall jobba med program för ungomar i ålder 18-30.
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382