Vårmöte kl. 19.00

06.02.2017 kl. 19.00 – 20.00
Stadgeenliga ärenden samt diskussion om köksutvidgning

Plats
Träskberga
Nevasvägen 340
01150 Söderkulla

Arrangör
Uf Kamraterna rf
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382