Kino Träskis biokväll

01.04.2016 kl. 18.00 – 21.00

Plats
Träskberga
Nevasvägen 340
01150 Söderkulla

Arrangör
Uf Kamraterna rf
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382