Skidavslutningsfest

10.04.2016 kl. 19.00 – 20.00
och prisutdelning

Plats
Träskberga

Arrangör
Uf Kamraterna rf
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382