Kino Träskis barnbio

29.12.2015 kl. 15.00 – 18.30
Natt på museet 3 med svensk text, och Disney/Pixars Insidan ut!

Plats
Träskberga
Nevasvägen 340
01150 Söderkulla
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382