Nyländsk afton

03.10.2015 kl. 17.00 – 23.59

Vill du komma med och bidra till stämningen så kontakta sekr. Ian Nordman, tel. 050 331 8382! Vi planerar samåk och bokar gruppbiljett (man sparar expeditionsavgiften!).

 Plats
Borgå
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382