Uf Kamraternas 63. verksamhetsår 2014

Klicka upp evenemangen från menyn till vänster!

Årsmötet 2014 hölls torsdagen 13.2.2014 på Träskberga. I protokollet kan man läsa att verksamhets-berättelsen för 2013, samt verksamhetsplanen för 2014 och budgeten för 2014, och förslaget till nya stadgar godkändes.
 
 
 
 

Mamma Mia!

Bussen till Svenska Teatern torsdagen 16 oktober 2014 startade från Box 17.45, Kalkstrand Kievari 17.55, och Söderkulla 18.10. SLUTSÅLD! Tack till Carita Tillander för fint arrangemang!

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382