Presenterade hösten 2014:

Svart mot Vitt - och glöm inte de #turkosa!

 

Teaterklubben uppförde 7.12.14 sin egenhändigt improviserade pjäs "Svart mot Vitt - och glöm inte de #Turkosa!" med rivande applåder! Tack till alla ivriga skådespelare, klubbledaren Rebecca, Daniels pappa som fixade de Turkosas bil, och sponsorerna Svenska Folkskolans Vänner, Svenska kulturfonden, Fönsterkammaren, Open Market och Ö.S. Järn, samt Floranita, som donerade rosorna.

 

 Program?bladet!

 

 Klubbledaren och regissören Rebecca Nordman välkomnade publiken.

 

Alla bilder ©Uf Kamraterna rf. Fotograf: Niklas Lindqvist

www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382