Nevasrundan

         

Nevaksen juoksu

Denna text ingick i publikationen 25. Nevasrundan jubileumslunk 12.5.2001:

"Bästa motionär

I mitten av 70-talet blev motionslopp populärare bland motionärer. Föreningen tyckte då att UFK också skulle ordna ett motionslopp.

Sträckorna blev 15 km och 7 km i klasserna allmän, M40, D samt P och F under 16 år. Nevasrundan blev namnet på motionsloppet då sträckan löptes genom Nevas by.

För 25 år sedan (1976) löptes den första Nevasrundan med ett deltagarantal på 40 personer. Starten gick den gången från Sibbo Kalkbruks område. 1982 beslöt man flytta starten på Nevasrundan till Träskberga. Deltagarrekordet som är från 1992 är 118 startande.

1993 infördes en ny klass för pojkar och flickor under 12 år. Längden på sträckan blev för den nya klassen 4 km. Rutten för Nevasrundan fick en helt ny sträckning år 1998 då den ändrades så att den långa sträckan innefattar två varv runt Byträsket dvs 12,5 km och den kortare sträckan 7 km.

Det är också möjligt att utan tidtagning promenera runt Nevasrundan, vilket blivit mycket populärt. Under de senare åren har även stavgångarna ökat i antal bland motionärerna.

Jag vill å föreningens vägnar tacka alla funktionärer, sponsorer och annonsörer, vilka gjort årets Jubileumsrunda möjlig och hoppas att ni andra kommer att anlita deras tjänster. Ett speciellt tack till Nordkalk, Lokalförsäkring, Sydfinska Energi och Aktia för sponsorering av T-skjortor."

Tom Wickholm
Tävlingsledare

 
  Tämä teksti oli 25. Nevaksen juoksun juhlahölkän julkaisussa 12.5.2001:

"Arvoisa kuntoilija

70-luvun puolivälissä hölkkätapahtumista tuli suosittuja kuntoilijoiden keskuudessa. Yhdistys oli silloin sitä mieltä, että myös UFK järjestäisi tällaisen tapahtuman. Matkoiksi tulivat 15 km ja 7 km sarjoissa yleinen, M40, N sekä P ja T alle 16 vuotta. Kuntotapahtuman nimeksi tuli Nevaksen juoksu, sillä reitti kulki Nvaksen kylän läpi.

25 vuotta sitten juostiin ensimmäinen Nevaksen juoksu, johon osallistui 40 henkilöä. Lähtö tapahtui silloin Sipoon kalkkitehtaan alueelta. 1982 Nevaksen juoksun lähtö päätettiin muuttaa Träskbergaan.

Osallistujaennätys 118 on vuodelta 1992. 1993 persutettiin uudet sarjat alle 12 vuotiaille pojille ja tytöille. Reitin pituudeksi uuteen sarjaan tuli 4 km. Nevaksen juoksun reittiä uudistettiin vuonna 1998 siten, että pitempi lenkki muodostui kahdesta kierroksesta Byträskin ympäri eli 12,5 km ja lyhyemmän lenkin pituudeksi tuli 7 km.

Nevaksen juoksun voi myös kävellä ympäri ilman ajanottoa, mistä onkin tullut erittäin suosittua. Myös sauvakävelijoiden määrä on kasvanut osanottajien keskuudessa viime vuosien aikana.

Haluan yhdistyksen puolesta kiittää kaikkia toimitsijoita, sponsoreita ja ilmoittajia, jotka ovat mahdollistaneet tämän vuoden juhlahölkän ja toivon, että te muut käytätte hyväksenne heidän palveluitaan. Erityinen kiitos T-paitojen sponsoreille Nordkalk, Lähivakuutus, Etelä-Suomen Energia ja Aktia."

Tom Wickholm
Kilpailunjohtaja
 








www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382