Evenemang & Tillställningar

Uf Kamraternas "festbestyrelse" ställer årligen till med julfest och övriga fester och danser på Träskberga. Förutom de traditionella festerna brukar det ordnas barnfester, farsdags- och morsdagsluncher samt  vinter- och sommarjippon på Träskberga.

Årligen söks ett tema för ett större festprojekt. År 2011 var det Uf Kamraternas 60-års jubileumsfest, och år 2013 ordnades en augustidans med Susann Sonntag's som dragplåster.

Uf Kamraterna anordnar även teaterutfärder med gemensam buss. Revyerna på Fallåker i Esbo och sommarteatern på Lurens är årliga besöksmål, emedan resor till övriga teatermål kan anordnas på projektbasis.

Även föreningens övriga utflykter eller utfärder till kulturmål genomförs på projektbasis.

Sektionens kontaktperson:

Carita Tillander
tfn. 0400 462 193
carita.tillander {@} gmail.com

 


Plock ur stadgarna (1951):

§18
"För anordnande av större möten, kurser, fester eller dylikt, utses särskild festbestyrelse. Denna styrelse äger vid behov komplettera sig själv och i övrigt ställa sig styrelsens instruktioner till efterrättelse."www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382