Fritid & Ungdom

Fritids- och ungdomssektionen är öppen för all verksamhet som kan intressera medlemmar. På Träskberga har det under de senaste åren ordnats Zumba, Pilates, och magdans. Sedan 2013 har det hållits teaterklubb som riktar sig till barn och ungdomar i de övre lågstadieklasserna och högstadiet.

På Träskberga finns möjlighet till att bygga en skatepark - Träskis Skeitin' som kan vara öppen från veckan efter Nevasrundan till slutet av oktober, då ramperna flyttas undan för att ge rum för skridskoplanen. Underhållet av skateramperna faller dock på användarna och medlemmarna då ingen i styrelsen har rätt kunskap om saken och därför har ramperna nu lagts undan tills de renoveras. Uf Kamraterna underhåller skridskoplanen under vintern.

Inne på Träskberga finns det ett bordtennisbord och biljardbord som är tillgängliga för byns ungdomar då när det hålls ungdomskväll på Träskberga. På senaste tid har teaterklubben ersatt ungdomskvällarna. Ifall du kan ställa upp som kontaktperson för ungdomskvällarna så tar UFK gärna emot möjligheten att återuppta de regelbundna ungdomskvällar.

Fantasivägen är en fristående grupp unga vuxna som har koppling till UFK:s verksamhetsområde.

UFK försöker stöda byarnas musikband genom att erbjuda dem möjlighet att spela inför publik på föreningens tillställningar.

Sektionens kontaktperson:

Sekreterare Ian Nordman
ian (@) nordman.info

tfn. 0503318382
 

Övriga kontaktpersoner:

Verksamhetsformer:
Zumba Sheila Tackman
Pilates Carola Furu-Högel
Magdans "Jelly Bellies" Maria Lydman
Pingis- och Biljardkvällar  Kontaktperson sökes
Ungdomsteater  Rebecca Nordman
Fantasivägens tillställningar och FRFF
(Fantasy Road Film Festival)
Jocke Levälampi

SUF:s, NSU:s och FSU:s ungdomstillställningar vid behov.

T.ex. Frågesporten, SUF-marknaden, Söderkulla dansen,
MGP, Popkalaset, Kulturkarnevalen, Teaterbåten, mm.

Ian Nordman
Ungdomssutrustning och anläggningar;
Skateparken Tom Malmberg, Stefan Lajunen
Skridskoplanen Timo Vapaavuori, Tom Malmberg
Pingisbordet Ian Nordman
Biljardbordet Ian Nordman
Audio- och videosystem Ian Nordman
Scentekniken, -inredning och teaterrekvisita Ian Nordman
Tillställningar:
Teateruppvisningar Ian Nordman
FRFF Jocke Levälampi
   


 

 

 Skridskobanan kräver underhåll. Sibbo Kommun granskar skridskobanans skick tre gånger per säsong, vilket sedan beaktas vid bidragsutdelningen.Skateparken är i flitig användning.
Fotokollage: Ian NordmanJelly Bellies är UFK:s senaste fritids-tillskott. Foto: Mia Lydman

 
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382