UFK Terränglöpningsmästerskap 2018

 

UFK Mästerskap PRISUTDELNING

söndagen 7.10 kl 19.00 på Träskberga! 

Alla får pokal!

Mera info: Sam Fransman, tel. 050 564 3405.

Resultat

UF Kamraterna rf    
Terränglöpning (Mästerskap)    
20.9.2018    
     
Flickor/Tytöt under/alle 4år (2015 -->)400m Sluttid Placering
Ebba Strömsholm 3,47 1
Stella Falck 3,52 2
     
Pojkar/Pojkat under/alle 4år (2015 -->)400m Sluttid Placering
Edvin Salminen 4,04 1
Bruno Martin 4,53 2
     
     
Flickor/Tytöt 4år (2014) 400m Sluttid Placering
Iiris Martin 3,00 1
Cindy Carlson 3,23 2
Mila Martin 4,13 3
     
Pojkar/Pojat 4år (2014) 400m Sluttid Placering
Vidar Bäckblom 2,10 1
     
Pojkar/Pojat 5år (2013) 400m Sluttid Placering
Colin Lindqvist 2,02 1
Eddie Martin 2,17 2
Anton Martin 2,20 3
     
Flickor/Tytöt 6år (2011-2012) 800m Sluttid Placering
Emilia Less 4,50 1
Denise Carlson 4,57 2
Noomi Strömsholm 5,20 3
Ellen Falck 5,56 4
     
Pojkar/Pojat 6år (2011-2012) 800m Sluttid Placering
Ivar Bäckblom 4,19 1
Edvin Broberg 4,50 2
     
Flickor/Tytöt 8 (2009-2010) 1100m Sluttid Placering
Isabella Less 6,25 1
     
Pojkar/Pojat 8 (2009-2010) 800m Sluttid Placering
Caspian Sandström 6,00 1
Axel Broberg 6,46 2
     
Pojkar/Pojat 10 år (2007-2008) 1100m Sluttid Placering
Villiam Broberg 5,20 1
Pontus Tackman 5,43 2
     
Flickor/Tytöt 12år (2005-2006) 2,2km Sluttid Placering
Maya Lindqvist 11,31 1
     
Pojkar/Pojat 12år (2005-2006) 2,2 km Sluttid Placering
Oliver Martin 9,57 1
Joar Bäckblom 13,16 2
Wilmer Sandström 13,21 3
     
Pojkar 14år (2003-2004) 3,3km Sluttid Placering
Robin Fransman 13,43 1
     
Damer 3,3km Sluttid Placering
Jonna Less 17,34 1
     
Damer 40 3,3km Sluttid Placering
Camilla Skogman-Lindqvist 17,52 1
     
Herrar 40 3,3km Sluttid Placering
Sam Fransman 13,48 1
 

Resultat från träningar 2018

UF Kamraterna rf    
Terränglöpning    
23.8.2018    
     
Flickor/Tytöt under/alle 4år (2015 -->)400m Sluttid Placering
Stella Falck 4,53 1
     
Pojkar/Pojkat under/alle 4år (2015 -->)400m Sluttid Placering
Edvin Salminen 4,13 1
Bruno Martin 4,45 2
     
Flickor/Tytöt 4år (2014) 400m Sluttid Placering
Iiris Martin 2,56 1
Cindy Carlson 4 2
     
Pojkar/Pojat 4år (2014) 400m Sluttid Placering
Vidar Bäckblom 2,11 1
     
Pojkar/Pojat 5år (2013) 400m Sluttid Placering
Eddie Martin 2,33 2
Anton Martin 2,33 2
Colin Lindqvist 2,1 1
     
Flickor/Tytöt 6år (2011-2012) 800m Sluttid Placering
Ellen Falck 6,43 3
Molly Strandberg 4,54 1
Denise Carlson 4,57 2
     
Pojkar/Pojat 6år (2011-2012) 800m Sluttid Placering
Ivar Bäckblom 4,16 1
     
Flickor/Tytöt 8 (2009-2010) 1100m Sluttid Placering
Aada Strandberg 6,4 1
     
Pojkar/Pojat 8 (2009-2010) 800m Sluttid Placering
Albin Fransman 5,42 1
     
Flickor/Tytöt 12år (2005-2006) 2,2km Sluttid Placering
Maya Lindqvist 12 1
     
Pojkar/Pojat 12år (2005-2006) 2,2 km Sluttid Placering
Joar Bäckblom 15,02 1
     
UF Kamraterna rf    
Terränglöpning    
30.8.2018    
     
Flickor/Tytöt under/alle 4år (2015 -->)400m Sluttid Placering
Stella Falck 7,21 2
Ebba Strömsholm 3,55 1
     
Pojkar/Pojkat under/alle 4år (2015 -->)400m Sluttid Placering
Bruno Martin 5,2 1
     
Flickor/Tytöt 4år (2014) 400m Sluttid Placering
Iiris Martin 3,05 2
Cindy Carlson 3,23 3
Maya Strandberg 2,56 1
Mila Martin 3,25 4
     
Pojkar/Pojat 4år (2014) 400m Sluttid Placering
Vidar Bäckblom 2,1 1
     
Flickor/Tytöt 5år (2013) 400m Sluttid Placering
Saga Strömsholm 3,06 1
     
Pojkar/Pojat 5år (2013) 400m Sluttid Placering
Eddie Martin 2,27 1
Anton Martin 2,27 1
     
Flickor/Tytöt 6år (2011-2012) 800m Sluttid Placering
Ellen Falck 6,03 4
Emilia Less 4,46 2
Molly Strandberg 4,41 1
Denise Carlson 5,18 3
     
Pojkar/Pojat 6år (2011-2012) 800m Sluttid Placering
Edvin Broberg 4,48 2
Ivar Bäckblom 4,16 1
     
Flickor/Tytöt 8 (2009-2010) 1100m Sluttid Placering
Aada Strandberg 6,42 1
     
Pojkar/Pojat 8 (2009-2010) 800m Sluttid Placering
Caspian Sandström 5,44 1
Albin Fransman 10,11 2
     
Pojkar/Pojat 10 år (2007-2008) 1100m Sluttid Placering
Villiam Broberg 6,06 1
     
Pojkar/Pojat 12år (2005-2006) 2,2 km Sluttid Placering
Joar Bäckblom 14,59 1
Wilmer Sandström 15,09 2
     
UF Kamraterna rf    
Terränglöpning    
6.9.2018    
     
Flickor/Tytöt under/alle 4år (2015 -->)400m Sluttid Placering
Stella Falck 5,02 2
Ebba Strömsholm 3,48 1
     
Pojkar/Pojkat under/alle 4år (2015 -->)400m Sluttid Placering
Bruno Martin 5,18 1
     
Flickor/Tytöt 4år (2014) 400m Sluttid Placering
Iiris Martin 2,55 1
Maya Strandberg 3,2 2
     
Pojkar/Pojat 4år (2014) 400m Sluttid Placering
Vidar Bäckblom 2,03 1
     
Pojkar/Pojat 5år (2013) 400m Sluttid Placering
Eddie Martin 2,34 2
Anton Martin 2,35 3
Colin Lindqvist 2,05 1
     
Flickor/Tytöt 6år (2011-2012) 800m Sluttid Placering
Ellen Falck 5,53 4
Emilia Less 5,05 3
Molly Strandberg 4,45 1
Denise Carlson 4,51 2
     
Pojkar/Pojat 6år (2011-2012) 800m Sluttid Placering
Ivar Bäckblom 4,14 1
     
Flickor/Tytöt 8 (2009-2010) 1100m Sluttid Placering
Aada Strandberg 6,23 2
Isabella Less 6,06 1
     
Pojkar/Pojat 8 (2009-2010) 800m Sluttid Placering
Caspian Sandström 5,35 1
Albin Fransman 7,49 2
     
Pojkar/Pojat 10 år (2007-2008) 1100m Sluttid Placering
Villiam Broberg 5,45 1
     
Flickor/Tytöt 12år (2005-2006) 2,2km Sluttid Placering
Maya Lindqvist 12,08 1
     
Pojkar/Pojat 12år (2005-2006) 2,2 km Sluttid Placering
Joar Bäckblom 14,05 1
Wilmer Sandström 14,5 2
     
UF Kamraterna rf    
Terränglöpning    
13.9.2018    
     
Pojkar/Pojkat under/alle 4år (2015 -->)400m Sluttid Placering
Bruno Martin 5,4 1
     
Flickor/Tytöt 4år (2014) 400m Sluttid Placering
Iiris Martin 2,54 1
Maya Strandberg 3,39 2
     
Pojkar/Pojat 4år (2014) 400m Sluttid Placering
Vidar Bäckblom 2,1 1
     
Pojkar/Pojat 5år (2013) 400m Sluttid Placering
Eddie Martin 2,2 2
Anton Martin 2,22 3
Colin Lindqvist 2,11 1
     
Flickor/Tytöt 6år (2011-2012) 800m Sluttid Placering
Emilia Less 5,19 2
Molly Strandberg 5,19 2
Denise Carlson 4,53 1
     
Pojkar/Pojat 6år (2011-2012) 800m Sluttid Placering
Edvin Broberg 4,49 2
Ivar Bäckblom 4,31 1
     
Flickor/Tytöt 8 (2009-2010) 1100m Sluttid Placering
Aada Strandberg 6,17 2
Isabella Less 6,16 1
     
Pojkar/Pojat 8 (2009-2010) 800m Sluttid Placering
Caspian Sandström 5,17 1
     
Pojkar/Pojat 10 år (2007-2008) 1100m Sluttid Placering
Villiam Broberg 5,19 1
     
Flickor/Tytöt 12år (2005-2006) 2,2km Sluttid Placering
Maya Lindqvist 11,37 1
     
Pojkar/Pojat 12år (2005-2006) 2,2 km Sluttid Placering
Joar Bäckblom 14,18 1
Wilmer Sandström 14,26 2
     
Damer 40 3,3km Sluttid Placering
Camilla Skogman-Lindqvist 19,15 1
Anette Sandström 23,13 2
     
Herrar 40 3,3km Sluttid Placering
Sam Fransman 14,33 1
 
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382