Sommaren 2013 lottning


Lotteriarrangör: Ungdomsföreningen Kamraterna rf
Tillståndets nummer: 8060/14/2013
Antalet lotter: 1600
Försäljningstid: 1.6-30.8.2013
Tid och plats för lottningen: 10.09.2013 Borgå polisstation
Lottning förrättats av: Pia Tonka, maskinellt bland de sålda lotterna

Vinstförteckning, vinnarlista:

Vinst

Värde

Vinst- lottens nr

Vinnare

Träskberga veckoslut
med bastu 
400 e 255 Calle Granqvist
Basturös  399 e 122 Brita Nyberg
Grill  330 e  1370 Kaj Kaiser
Betongblandare  299 e 402 Petra Kirvesniemi
Gräsklippare  209 e  105 Karl-Olof Englund
Kryssning, 2st.  á 150 e  1421,
248
Vilda Wickholm
Pauli Paananen
Armbandsur  100 e  567 Stig Wiik
Belysningsarmatur
med sensor
100 e  37 Tua Holmström
Klockradio 50 e  26 "Choko-hunden"
Ryggsäck 29 e  812 Erik Sundman
Lunchkuponger till
Kalkkirannan Kievari 2st.
á 20 e  50,
738
"Veikko&Sirpa",
Birgit Walander
Toalettväska  19 e  1124 Krister Hildén
Miniräknare 9 e 1564 Monica Wilenius

Summa

2 284 e
   
 

Vinnarna informeras personligen och 
vinsterna överlåtes till vinnarna enligt överenskommelse.

Uf Kamraterna tackar alla som köpt lotter och lyckönskar alla vinnare!

Tack även till Gunni och Bettina som skötte om det pratktiska, och till alla aktiva som sålde lotter.

 

 

***


ngdomsföreningen Kamraterna r.f. grundades för drygt 60 år sedan, 1951. Föreningen köpte år 1982 Träskby Folkskola eller det sk. Marthahuset, och renoverade det till ett öppet föreningshus, samtidigt som det döptes om till Träskberga. Under dessa 30 år har det arrangerats rikligt med återkommande program för ungdomar och bysbor, och det har hållits otaliga evenemang i festlokalen, varav de flesta evenemangen är öppna också för personer utanför föreningen. Föreningshuset är också öppet för uthyrning, och varje år ordnas det privata bröllop och fester som utgör en viktig inkomstkälla för föreningen.

å det redan gått ca 30 år sedan den senaste stora renoveringen har det funnits ett behov av att renovera vissa konstruktioner samt elsystemet, utvidga ungdomsutrymmena, samt att bygga nya och totalrenovera våtutrymmena. Föreningen startade ett EU-finansierat projekt år 2009 för att uppnå dessa mål. Budgeten har varit ca 90 000 euro och budgeten har hållits.

ör att delfinansiera renoveringen ordnar föreningen ett sommarlotteri i Sibbo mellan 1.6 och 31.8.2013. Alla vinster – sammanlagt 15 stycken till ett sammanlagt värde av drygt 2 284 € (se vinstförteckningen) dras bland de sålda lotterna. Priset per lott är 2 (två) euro och lotterna är 1 600 (ettusensexhundra) till antalet. Dragningen av lotterna sker maskinellt på Borgå polisstation efter försäljningstidens slut, vecka 36. Dragningen meddelas i Borgåbladet efter dragningen samt på föreningens internetsidor www.ufkamraterna.fi och på Facebook. Vinnarna informeras personligen och vinsterna överlåtes till vinnarna enligt överenskommelse.

i tackar alla sponsorer för deras bidrag och hoppas alla som blir erbjudna att köpa lotter nappar på chansen och köper lotter i mängd och massor!
 
Uf Kamraterna rf.
Styrelsen


Fina vinster, bl.a.


Träskberga veckoslut med bastu, värde 400 euro.Jonsered LM2150SM, B&S 450, värde 209 euro.

Vi tackar:

Kello ja Koruliike
Olle Andersson Oy AbHTV-Sähkö Oy
 
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382