Till Träskby och Kalkstrand kommer man från Söderkulla med buss 995. Stig av vid Nothusvägens hållplats. Gå 50m norrut och sedan längs Nothusvägen ca 800 m.
www.ufkamraterna.fi, uppdateringar: ian @ nordman.info, tfn. 0503318382